ÜYELİK SÖZLEŞMESİ : Lütfen Sitemizi Kullanmadan Önce Bu  Site Kullanım Şartlarını Dikkatlice Okuyunuz.

 
Bu Alışveriş Sitesini Kullanan ve Alışveriş Yapan Müşterilerimiz Aşağıdaki Şartları Kabul Etmiş Varsayılmaktadır :
 

TİCARET SOKAĞI MARKASI,
www.ticaretsokagi.com Web Sitesi ve Sitemizdeki Web Sayfaları ve Ona Bağlı Tüm Sayfalar (‘Site’) Ziya Gökalp Mah. Ayazma Cad. Ağaoğlu Myworld EUROPE Sitesi A3 Blok NO:14A Başakşehir / İstanbul Adresindeki Ticaret Sokağı Firmasına (‘Firma') Aittir ve Onun Tarafından İşletilir. 

Sizler (‘Kullanıcı / Üye’) Sitede Sunulan Tüm Hizmetleri Kullanırken Aşağıdaki Şartlara Tabi Olduğunuzu, Sitedeki Hizmetten Yararlanmakla ve Kullanmaya Devam Etmekle; Bağlı Olduğunuz Yasalara Göre Sözleşme İmzalama Hakkına, Yetkisine ve Hukuki Ehliyetine Sahip ve 18 Yaşın Üzerinde Olduğunuzu, Bu Sözleşmeyi Okuduğunuzu, Anladığınızı ve Sözleşmede Yazan Şartlarla Bağlı Olduğunuzu Kabul Etmiş Sayılırsınız.

İşbu Sözleşme Süresiz Olmakla, Taraflara Sözleşme Konusu Site ile İlgili Hak ve Yükümlülükler Yükler ve Taraflar İşbu Sözleşmeyi Online veya Yazık Olarak Kabul Ettiklerinde / Onayladıklarında Bahsi Geçen Hak ve Yükümlülükleri Eksiksiz, Doğru, Zamanında, İşbu Sözleşmede Talep Edilen Şartlar Dâhilinde Yerine Getireceklerini Kabul, Beyan ve Taahhüt Ederler.
 

SORUMLULUKLAR :

Firma, Fiyatlar ve Sunulan Ürün ve Hizmetler Üzerinde Değişiklik Yapma Hakkını Her Zaman Saklı Tutar.

Firma, Üyenin Sözleşme Konusu Hizmetlerden, Teknik Arızalar Dışında Yararlandırılacağını Kabul ve Taahhüt Eder.

Kullanıcı, Sitenin Kullanımında Tersine Mühendislik Yapmayacağını ya da Bunların Kaynak Kodunu Bulmak veya Elde Etmek Amacına Yönelik Herhangi Bir Başka İşlemde Bulunmayacağını Aksi Halde ve 3. Kişiler Nezdinde Doğacak Zararlardan Sorumlu Olacağını, Hakkında Hukuki ve Cezai İşlem Yapılacağını Peşinen Kabul Eder.

Kullanıcı, Siteye Üye Olurken Verdiği Kişisel ve Diğer Sair Bilgilerin Kanunlar Önünde Doğru ve Güncel Olduğunu Kabul ve Taahhüt Eder. 

Kullanıcı, Siteye Üye Olurken Vermiş Olduğu Eksik ve Yanlış Bilgi Dolayısıyla Uğrayacağı Zararlardan Sadece Kendisinin Sorumlu Olacağını, Yanlış Bilgi Vermesi Durumunda ve İşbu Sözleşmenin Üye Tarafından İhlali Halinde, Firmanın Tek Taraflı Olarak Herhangi Bir İhbara ve İhtara İhtiyaç Duymaksızın Üyeliğinin Sona Erebileceğini Kabul Eder.

Firma Tarafından İnternet Sitesinin İyileştirilmesi, Geliştirilmesine Yönelik Olarak ve / veya Yasal Mevzuat Çerçevesinde Siteye Erişmek İçin Kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının Adı ve İnternet Protokol (IP) Adresi, Siteye Erişilen Tarih ve Saat, Sitede Bulunulan Sırada Erişilen Sayfalar ve Siteye Doğrudan Bağlanılmasını Sağlayan Web Sitesinin İnternet Adresi Gibi Birtakım Bilgiler Toplanabilir.
Kullanıcı, Bu Bilgilerin Toplanmasını Kabul Eder.

Kullanıcı, Site İçindeki Faaliyetlerinde, Sitenin Herhangi Bir Bölümünde veya İletişimlerinde Genel Ahlaka ve Adaba Aykırı, Kanuna Aykırı, 3. Kişilerin Haklarını Zedeleyen, Yanıltıcı, Saldırgan, Müstehcen, Pornografik, Kişilik Haklarını Zedeleyen, Telif Haklarına Aykırı, Yasa Dışı Faaliyetleri Teşvik Eden İçerikler Üretmeyeceğini, Paylaşmayacağını Kabul Eder.  Ayrıca Üye Başkalarının Hizmetleri Kullanmasını Önleyici veya Zorlaştırıcı Faaliyet (Spam, Virus, Truva Atı, vb.) ve İşlemlerde Bulunamaz. Aksi Halde Oluşacak Zarardan Tamamen Kendisi Sorumludur ve Bu Durumda ‘Site’ Yetkilileri, Bu Tür Hesapları Askıya Alabilir, Sona Erdirebilir, Yasal Süreç Başlatma Hakkını Saklı Tutar. Bu Sebeple Yargı Mercilerinden Etkinlik veya Kullanıcı Hesapları İle İlgili Bilgi Talepleri Gelirse, Mercilerle Bu Bilgileri Paylaşma Hakkını Saklı Tutar.

Sitenin Üyelerinin Birbirleri veya Üçüncü Şahıslarla Olan İlişkileri Kendi Sorumluluğundadır.
 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI :

İşbu Site’de Yer Alan Ünvan, İşletme Adı, Marka, Patent, Logo, Tasarım, Bilgi ve Yöntem Gibi Tescilli veya Tescilsiz Tüm Fikri Mülkiyet Hakları Site İşleteni ve Sahibi Firmaya veya Belirtilen İlgilisine Ait Olup, Ulusal ve Uluslararası Hukukun Koruması Altındadır. İşbu Site’nin Ziyaret Edilmesi veya Bu Site’deki Hizmetlerden Yararlanılması Söz Konusu Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Hiçbir Hak Vermez.

Site’de Yer Alan Bilgiler Hiçbir Şekilde Çoğaltılamaz, Yayınlanamaz, Kopyalanamaz, Sunulamaz ve / veya Aktarılamaz. Site’nin Bütünü veya Bir Kısmı Diğer Bir İnternet Sitesinde İzinsiz Olarak Kullanılamaz. Böyle Bir İhlal Durumunda, Kullanıcı, Üçüncü Kişilerin Uğradıkları Zararlardan Dolayı Firmadan Talep Edilen Tazminat Miktarını ve Mahkeme Masraflarını ve Avukatlık Ücreti de Dâhil  Olarak Ancak Bununla Sınırlı Olmamak Üzere Diğer Her Türlü Yükümlülükleri Karşılamakla Sorumlu Olacaklardır.
 

GİZLİ BİLGİ :

Firma, Site Üzerinden Kullanıcıların İlettiği Kişisel Bilgileri 3. Kişilere Açıklamayacaktır. Bu Kişisel Bilgiler; Kişi Adı - Soyadı, Adresi, Telefon Numarası, Cep Telefonu, E - Posta Adresi Gibi Kullanıcıyı Tanımlamaya Yönelik Her Türlü Diğer Bilgiyi İçermekte Olup, Kısaca ‘Gizli Bilgiler’ Olarak Anılacaktır.

Kullanıcı, Tanıtım, Reklam, Kampanya, Promosyon, Duyuru vb. Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Kullanılması ile Sınırlı Olmak Üzere, Site’nin Sahibi Olan Firmanın Kendisine Ait İletişim, Portföy Durumu ve Demografik Bilgilerini İştirakleri ya da Bağlı Bulunduğu Grup Şirketleri ile Paylaşmasına, Kendisi veya İştiraklerine Yönelik Bu Bağlamda Elektronik İleti Almaya Onay Verdiğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. Bu Kişisel Bilgiler Firma Bünyesinde Müşteri Profili Belirlemek, Müşteri Profiline Uygun Promosyon ve Kampanyalar Sunmak ve İstatistiksel Çalışmalar Yapmak Amacıyla Kullanılabilecektir.

Kullanıcı, İşbu Sözleşme ile Vermiş Olduğu Onayı, Hiçbir Gerekçe Açıklamaksızın İptal Etmek Hakkını Sahiptir. 

İptal İşlemini Firma, Derhal İşleme Alıp, 3 (Üç) İşgünü İçerisinde Kullanıcıyı Elektronik İleti Almaktan İmtina Eder.

Gizli Bilgiler, Ancak Resmi Makamlarca Usulü Dairesinde Bu Bilgilerin Talep Edilmesi Halinde ve Yürürlükteki Emredici Mevzuat Hükümleri Gereğince Resmi Makamlara Açıklama Yapılmasının Zorunlu Olduğu Durumlarda Resmi Makamlara Açıklanabilecektir.

 
GARANTİ VERMEME :

İşbu Sözleşme Maddesi Uygulanabilir Kanunun İzin Verdiği Azami Ölçüde Geçerli Olacaktır. Firma Tarafından Sunulan Hizmetler "Olduğu Gibi” ve "Mümkün Olduğu” Temelde Sunulmakta ve Pazarlanabilirlik, Belirli Bir Amaca Uygunluk veya İhlal Etmeme Konusunda Tüm Zımni Garantiler de Dâhil Olmak Üzere Hizmetler veya Uygulama ile İlgili Olarak (Bunlarda Yer Alan Tüm Bilgiler Dâhil) Sarih veya Zımni, Kanuni veya Başka Bir Nitelikte Hiçbir Garantide Bulunmamaktadır.


KAYIT VE GÜVENLİK :

Kullanıcı, Doğru, Eksiksiz ve Güncel Kayıt Bilgilerini Vermek Zorundadır. Aksi Halde Bu Sözleşme İhlal Edilmiş Sayılacak ve Kullanıcı Bilgilendirilmeksizin Hesap Kapatılabilecektir. 

Kullanıcı, Site ve Üçüncü Taraf Sitelerdeki Şifre ve Hesap Güvenliğinden Kendisi Sorumludur. Aksi Halde Oluşacak Veri Kayıplarından ve Güvenlik İhlallerinden veya Donanım ve Cihazların Zarar Görmesinden Firma Sorumlu Tutulamaz.
 
 
MÜCBİR SEBEP :

Tarafların Kontrolünde Olmayan; Tabii Afetler, Yangın, Patlamalar, İç Savaşlar, Savaşlar, Ayaklanmalar, Halk Hareketleri, Seferberlik İlanı, Grev, Lokavt ve Salgın Hastalıklar, Altyapı ve İnternet Arızaları, Elektrik Kesintisi Gibi Sebeplerden (Aşağıda Birlikte "Mücbir Sebep” Olarak Anılacaktır.) Dolayı Sözleşmeden Doğan Yükümlülükler Taraflarca İfa Edilemez Hale Gelirse, Taraflar Bundan Sorumlu Değildir. Bu Sürede Tarafların  İşbu Sözleşmeden Doğan Hak ve Yükümlülükleri Askıya Alınır.

 
SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK :

İşbu Sözleşme Şartlarından Biri, Kısmen veya Tamamen Geçersiz Hale Gelirse, Sözleşmenin Geri Kalanı Geçerliliğini Korumaya Devam Eder.

 
SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER :

Firma, Dilediği Zaman Sitede Sunulan Hizmetleri ve İşbu Sözleşme Şartlarını Kısmen veya Tamamen Değiştirebilir. 
Değişiklikler Sitede Yayınlandığı Tarihten İtibaren Geçerli Olacaktır. Değişiklikleri Takip Etmek Kullanıcının Sorumluluğundadır. Kullanıcı, Sunulan Hizmetlerden Yararlanmaya Devam Etmekle Bu Değişiklikleri de Kabul Etmiş Sayılır.
 

TEBLİGAT :

İşbu Sözleşme ile İlgili Taraflara Gönderilecek Olan Tüm Bildirimler, Firma’nın Bilinen E - Posta Adresi ve Kullanıcının Üyelik Formunda Belirttiği E - Posta Adresi Vasıtasıyla Yapılacaktır. Kullanıcı, Üye Olurken Belirttiği Adresin Geçerli Tebligat Adresi Olduğunu, Değişmesi Durumunda 5 Gün İçinde Yazılı Olarak Diğer Tarafa Bildireceğini, Aksi Halde Bu Adrese Yapılacak Tebligatların Geçerli Sayılacağını Kabul Eder.


DELİL SÖZLEŞMESİ :

Taraflar Arasında İşbu Sözleşme ile İlgili İşlemler İçin Çıkabilecek Her Türlü Uyuşmazlıklarda Taraflar’ın Defter, Kayıt ve Belgeleri ile ve Bilgisayar Kayıtları ve Faks Kayıtları 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Delil Olarak Kabul Edilecek Olup, Kullanıcı Bu kayıtlara İtiraz Etmeyeceğini Kabul Eder.

 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

İşbu Sözleşmenin Uygulanmasından veya Yorumlanmasından Doğacak Her Türlü Uyuşmazlığın Çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir. 


YÜRÜRLÜK ve KABUL : 

İşbu ÜYELİK SÖZLESMESI, TİCARET SOKAĞI Tarafından SITE İçeriğinde İlan Edildiği Tarihte Yürürlük Kazanır. Üyeler, İşbu Sözleşme Hükümlerini SITE ’yi Kullanmakla Kabul Etmiş Olmaktadırlar. TİCARET SOKAĞI, Dilediği Zaman İşbu Sözleşme Hükümlerinde Değişikliğe Gidebilir, Değişiklikler, Sürüm Numarası ve Değişiklik Tarihi belirtilerek SITE Üzerinden Yayınlanır ve Aynı Tarihte Yürürlüğe Girer.