MESAFELİ SATIŞ  SÖZLEŞMESİ


İşbu Sözleşme  Aşağıdaki Taraflar Arasında Aşağıda Belirtilen Hüküm ve Şartlar Çerçevesinde İmzalanmıştır. 


1. SATICI BİLGİLERİ : ( Bundan Sonra SATICI Olarak Adlandırılacaktır )

ÜNVANI :   TicaretSokağı 

ADRESİ : 

TELEFON : 0 532 273 33 06  -  0 533 135 91 49

E - POSTA  ADRESİ : satis@ticaretsokagi.com

WEB SİTESİ ADRESİ : www.ticaretsokagi.com 

İş Bu Sözleşmeyi Kabul Etmekle ALICI, Sözleşme Konusu Siparişi Onayladığı Takdirde Sipariş Konusu Bedeli ve Varsa Kargo Ücreti, Vergi gibi Belirtilen Ek Ücretleri Ödeme Yükümlülüğü Altına Gireceğini, Sipariş Konusu Ürünün Temel Niteliklerini, Sipariş Konusu ile İlgili Tüm Ön Bilgileri ve Cayma Konusu Hakkında  Bilgi Sahibi Olduğunu, Bu Ön Bilgileri Elektronik Ortamda Kabul Ettiğini ve Sonrasında Ürün  Sipariş Verdiğini, İşbu Sözleşme Hükümlerince Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


2. ALICI BİLGİLERİ : 

ADI / SOYADI / ÜNVANI : ( Bundan Sonra ALICI Olarak Adlandırılacaktır )

ADRESİ : ( ALICI’nın Adresi )

TELEFON : ( ALICI’nın Telefonu )

E - POSTA  ADRESİ : ( ALICI’nın  E - Posta  Adresi )


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya Ait İnternet Sitesi Üzerinden Elektronik Ortamda Siparişini Verdiği Aşağıda Nitelikleri ve Satış Fiyatı Belirtilen Ürünün Satışı ve Teslimi ile İlgili Olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik Hükümleri Gereğince Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Düzenler.

Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatı Olup KDV ve KARGO Ürün Satış Fiyatına Dahil Değildir. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve / veya Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.


4. SİPARİŞİN ALINMASI :

Müşteri Tüm Siparişlerini İnternet Üzerinde Yer Alan ve Yukarıda Adresi Belirtilen Web Sitesi Üzerinden Verecektir . Herhangi Bir Sebeple SATICI ile Telefon  Yoluyla Bağlantıya Geçilse Bile Siparişin İnternet Üzerinden Tamamlanması Esastır. 


5. SÖZLEŞME TARİHİ : # TARİH #


6. MALIN TESLİMİ , SÖZLEŞMENİN İFA YERİ ve TESLİM ŞEKLİ :

Ürün , ALICI'nın Teslimini Talep Etmiş Olduğu Adresine SATICI'nın Seçmiş Olduğu Kargo Şirketiyle Teslim Edilecektir. Ürün ve / veya Ürünlerin Sevkiyatı Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bilinen Lojistik Firmaları ile Sağlanacaktır.  ALICI Sözleşme Konusu Ürün ve  / veya Ürünleri Teslim Almadan Önce Muayene Edecek;  Eksik, Ezik, Kırık, Ambalajı Yırtılmış vb. Hasarlı ve Ayıplı Ürün ve / veya Ürünleri Kargo Şirketinden Teslim Almayacaktır.  ALICI Böyle Bir Durumda Kargo Görevlisine O Anda Hasar Tespit Tutanağı  Tutturarak Zararını Kargo Şirketinden Talep Etmesi Gerekmektedir.  Teslimat Sırasında Ürün ve / veya Ürünler Tam Olarak  ALICI'ya Teslim Edildiğinde  ALICI Tarafından Teslimatın Alındığına Dair Satış Faturasını veya Sevk İrsaliyesini veya Ürün Kurulum Servis Formunu ALICI İmzalamak ile Yükümlüdür. ALICI Tarafından Adı Geçen Belgeler İmzalandığında ALICI Siparişe Ait Ürün ve / veya Ürünleri Eksiksiz , Hasarsız  ve  Sağlam Olarak  Teslim Aldığını Kabul Eder.Teslimden Sonra Ürün / Hizmetin Özenle Korunması Borcu, ALICI’ya Aittir. 


7. TESLİMAT MASRAFLARI ve İFASI :

SATICI,  Web Sitesinde, İlan Ettiği Rakamın Üzerinde Alışveriş Yapanların Teslimat Ücretinin Kendisince Karşılanacağını Beyan Etmişse, Teslimat Masrafı SATICI’ya  Aittir.  Aksi Takdirde Her Türlü Kargo Bedeli ALICI Tarafından Karşılanacaktır. Teslimat; Ürün Bedelinin SATICI’nın Hesabına Geçmesinden Sonra En Kısa Sürede Yapılır. SATICI, Yasal Süre Olan 30 Gün İçerisinde Ürünü ALICI'ya Ulaştırmak Zorundadır. Bu Süre İçinde Yazılı Bildirimle Ek 14 (On Dört) Günlük Süre Uzatım Hakkını Saklı Tutar. (Uygulamada Teslim Süresi Ortalama 3 - 4  İş Günü Olmaktadır. Ancak Yasal Süre Olan 30 Gün İçerisinde Teslimi Taahhüt Edilmektedir.) Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünlerin Teslimatı İçin İşbu Sözleşmenin Bedelinin ALICI’nın Tercih Ettiği Ödeme Şekli ile Ödenmiş Olması Şarttır.  SATICI Ürün Kargo Gönderilerini Anlaşmalı Olduğu Kargo Firmaları ile Yapacaktır. SATICI Tarafından Teslimat Ücretinin Kendisince Karşılanacağı ile İlgili Yazılı Bir açıklama Yapılmamışsa  Her Türlü Kargo Gönderim Ücreti Tamamen ALICI'ya  Aittir. Teslim Edilemeyen Kargoları Gidip Şubeden Teslim Almak ALICI'nın Sorumluluğundadır.  İadesi Yapılan Kargoların Gidiş + Dönüş Kargo Masrafları ALICI'dan Tahsil Edilecektir. 


8. ÖDEME İŞLEMLERİ :

Müşteri İnternet Üzerinden Siparişini Tamamladığı Zaman Kendisine Tercih Etmesi İçin Ödeme Seçenekleri Sunulacaktır. Müşteri Bu Seçeneklerden Kendisine En Uygun Olanını Seçecek ve İşlemlerine Bu Şekilde Devam Edecektir. Sipariş Verildikten Sonra 24 Saat İçerisinde Ödemesi Yapılmamış Olan Siparişler İptal Edilir ve SATICI Ürünün Teslim Yükümlülüğünden Kurtulmuş Kabul Edilir. Banka Havalesi veya EFT Yolu ile Ödeme Gönderen Müşteriler Mutlaka “Havale ve / veya EFT Bildirim Formu”nu Doldurmak ve SATICI'ya İletmek Zorundadırlar. SATICI İlerleyen Zaman İçerisinde Ödeme Seçeneklerini Değiştirmeye, Arttırmaya, Azaltmaya ya da Kaldırmaya Yetkilidir. 

ALICI, Sözleşme Konusu Ürünün ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve  / veya Kuruluşa Tesliminden Sonra ALICI'ya Ait Kredi Kartının Yetkisiz Kişilerce Haksız Kullanılması Sonucunda Sözleşme Konusu Ürün Bedelinin İlgili Banka veya Finans Kuruluşu Tarafından SATICI'ya Ödenmemesi Halinde, ALICI Sözleşme Konusu Ürünü 3 Gün İçerisinde Nakliye Gideri ALICI’ya Ait Olacak Şekilde SATICI’ya İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.

ALICI ile Sipariş Esnasında Kullanılan Kredi Kartı Hamilinin Aynı Kişi Olmaması veya Ürünün ALICI’ya Tesliminden Evvel, Siparişte Kullanılan Kredi Kartına İlişkin Güvenlik Açığı Tespit Edilmesi Halinde, SATICI, Kredi Kartı Hamiline İlişkin Kimlik ve İletişim Bilgilerini, Siparişte Kullanılan Kredi Kartının Bir Önceki Aya Ait Ekstresini Yahut Kart Hamilinin Bankasından Kredi Kartının Kendisine Ait Olduğuna İlişkin Yazıyı İbraz Etmesini ALICI’dan Talep edebilir. ALICI’nın Talebe Konu Bilgi / Belgeleri Temin Etmesine Kadar Geçecek Sürede Sipariş Dondurulacak Olup, Mezkur Taleplerin 24 Saat İçerisinde Karşılanmaması Halinde ise SATICI, Siparişi İptal Etme Hakkını Haizdir.


9. SATICI'NIN BEYAN ve TAAHHÜTLERİ :

SATICI, Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünleri Sağlam, Eksiksiz, Siparişte Belirtilen Niteliklere Uygun ve / veya Varsa Garanti Belgeleri , Kullanım Kılavuzları İşin Gereği Olan Bilgi ve Belgeler ile Teslim Edilmesinden Sorumludur.

Sözleşme Konusu Ürün ve / veya Ürünler, ALICI’DAN Başka Bir Kişi veya Kuruluşa Teslim Edilecek ise, Teslim Edilecek Kişi veya Kuruluşun Teslimatı Kabul Etmemesinden SATICI Sorumlu Tutulamaz.

İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  ALICI'dan Tahsil Edilecektir. Teslim Edilemeyen Kargoları Gidip Şubeden Teslim Almak ALICI'nın Sorumluluğundadır. 

Haklı Gerekçelerle SATICI, Sözleşmeden Doğan İfa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan ALICIYI Bilgilendirmek ve Açıkça Onayını Almak Suretiyle Eşit Kalite ve Fiyatta Farklı Bir Ürünü ve / veya Ürünleri  Tedarik Edebilir. 

SATICI, Sipariş Konusu Ürün veya Hizmetin Yerine Getirilmesinin İmkânsızlaşması Halinde Sözleşme Konusu Yükümlülüklerini Yerine Getiremezse , Bu Durumu, Sözleşmeden Doğan İfa Yükümlülüğünün Süresi Dolmadan Yazılı Olarak Tüketiciye Bildireceğini, Ödemiş Olduğu Bedel ve Borç Altına Sokan Tüm Belgeleri 14 Gün İçinde Tüketiciye İade Edeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. 

SATICI Tarafından Listelenen ve Sitede İlan Edilen Fiyatlar Satış Fiyatı Olup KDV ve KARGO FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR. İlan Edilen Fiyatlar ve Vaatler Güncelleme Yapılana ve / veya Değiştirilene Kadar Geçerlidir. Süreli Olarak İlan Edilen Fiyatlar ise Belirtilen Süre Sonuna Kadar Geçerlidir.

SATICI, Tarafların İradesi Dışında Gelişen, Önceden Öngörülemeyen ve Tarafların Borçlarını Yerine Getirmesini Engelleyici ve / veya Geciktirici Hallerin Oluşması Gibi Mücbir Sebepler Halleri Nedeni ile Sözleşme Konusu Ürünü Süresi İçinde Teslim Edemez ise, Durumu ALICI'ya Bildireceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder. ALICI da Siparişin İptal Edilmesini, Sözleşme Konusu Ürünün Varsa Emsali ile Değiştirilmesini ve / veya Teslimat Süresinin Engelleyici Durumun Ortadan Kalkmasına Kadar Ertelenmesini SATICI’dan Talep Etme Hakkını Haizdir. ALICI Tarafından Siparişin İptal Edilmesi Halinde ALICI’nın Nakit ile Yaptığı Ödemelerde, Ürün Tutarı 14 Gün İçinde Kendisine Nakden ve Defaten Ödenir. ALICI’nın Kredi Kartı ile Yaptığı Ödemelerde ise, Ürün Tutarı, Siparişin ALICI Tarafından İptal Edilmesinden Sonra 14 Gün İçerisinde İlgili Bankaya İade Edilir. ALICI, SATICI Tarafından Kredi Kartına İade Edilen Tutarın Banka Tarafından ALICI Hesabına Yansıtılmasına İlişkin Ortalama Sürecin 2 ile 3 Haftayı Bulabileceğini, Bu Tutarın Bankaya İadesinden Sonra ALICI’nın Hesaplarına Yansıması Halinin Tamamen Banka İşlem Süreci ile İlgili Olduğundan, ALICI, Olası Gecikmeler İçin SATICI’yı Sorumlu Tutamayacağını Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder.


10.  ÖDEME PLANI :

ALICI’nın Kredi Kartı ile ve Taksitle Alışveriş Yapması Durumunda Siteden Seçmiş Olduğu Taksit Biçimi Geçerlidir. Taksitlendirme İşlemlerinde, ALICI ile Kart Sahibi Banka Arasında İmzalamış Bulunan Sözleşmenin İlgili Hükümleri Geçerlidir. Kredi Kartı Ödeme Tarihi Banka ile ALICI Arasındaki Sözleşme Hükümlerince Belirlenir. ALICI, Ayrıca Bankanın Gönderdiği Hesap Özetinden Taksit Sayısını ve Ödemelerini Takip Edebilir.


11. CAYMA HAKKI :

Sözleşme Konusu Her Bir Ürün, 30 Günlük Yasal Süreyi Aşmamak Kaydı ile ALICI'nın Yerleşim Yeri Uzaklığına Bağlı Olarak İnternet Sitesindeki Ön Bilgiler Kısmında Belirtilen Süre Zarfında ALICI veya ALICI’nın Gösterdiği Adresteki Kişi ve / veya Kuruluşa Teslim Edilir. Bu Süre İçinde Ürünün ALICI’ya Teslim Edilememesi Durumunda, ALICI Teslim Tarihinden İtibaren 14 (On Dört) Gün İçerisinde SATICI'ya Bildirmek Şartıyla Hiçbir Hukuki ve Cezai Sorumluluk Üstlenmeksizin ve Hiçbir Gerekçe Göstermeksizin Ürünü Redderek Sözleşmeyi Feshetme Hakkına ve / veya Sözleşmeden Cayma Hakkına Sahiptir. Cayma Hakkı Nedeni ile İade Edilen Ürünün Teslimat Bedeli  Satıcı Tarafından Karşılanacaktır.

Ancak Bu Durumda İade Edilecek Ürünün Hiçbir Şekilde Satışını Engelleyecek Durumların Söz Konusu Olmaması Gerekmektedir .(Ambalajı Açılmamış, Tahrip Edilmemiş, Kullanılmamış Kutu, Aksesuar vb Belge Etiketi Kaybedilmemiş , Yırtılmamış ve Deforme Edilmemiş vs.) 

Cayma Hakkının Kullanılması İçin 14 (On Dört) Günlük süre İçinde SATICI'ya İadeli Taahhütlü Posta, Faks veya E - Posta ile Yazılı Bildirimde Bulunulması ve Ürünün İşbu Sözleşmede Düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" Hükümleri Çerçevesinde Kullanılmamış veya Açılmamış Olması Şarttır. Bu Hakkın Kullanılması Halinde, Kişiye veya ALICI’ya Teslim Edilen Ürünün Faturası, (İade Edilmek İstenen Ürünün Faturası Kurumsal ise, Geri İade Ederken Kurumun Düzenlemiş Olduğu İade Faturası ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Faturası Kurumlar Adına Düzenlenen Sipariş İadeleri İADE FATURASI Kesilmediği Takdirde Tamamlanamayacaktır.)

SATICI, Cayma Beyanının Kendisine Ulaşmasından Sonra 14 (On Dört) Gün İçinde Varsa Kıymetli Evrakı İade Eder, Mal Bedeli 21 (Yirmi Bir) Gün İçinde ALICI'ya Geri İade Edilir.

Hizmet Sunumuna İlişkin Mesafeli Sözleşmelerde ise, Bu Süre Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren Başlar. Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden  Önce, Tüketicinin Onayı ile Hizmetin İfasına Başlanan Hizmet Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Kullanılamaz.

Elektronik Ürünlerin “Cayma Hakkı” Dahilinde İade Alınabilmesi İçin Satın Alınan Ürünün, Orjinal Kutusuna Zarar Verilmemiş Olması, Faturasının ve  Tüm Tamamlayıcı Aksesuarlarının Ürün ile Birlikte Gönderilmesi Gerekmektedir. Gönderilmemesi Halinde İade Talebi Reddedilecektir.

ALICI’nın Kusurundan Kaynaklanan Bir Nedenle Malın Değerinde Bir Azalma Olursa veya İade İmkânsızlaşırsa ALICI Kusuru Oranında SATICI’nın Zararlarını Tazmin Etmekle Yükümlüdür.

Cayma Hakkının Kullanılması Nedeniyle SATICI Tarafından Düzenlenen Kampanya Limit Tutarının Altına Düşülmesi Halinde Kampanya Kapsamında Faydalanılan İndirim Miktarı İptal Edilir.


12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN / HİZMETLER :


Niteliği İtibariyle İade Edilemeyecek Ürünler, ALICI’nın Özel İstek ve Talepleri Uyarınca Üretilen veya Üzerinde Değişiklik ya da İlaveler Yapılarak Kişiye Özel Hale Getirilen ve Niteliği İtibariyle İade Edilemeyecek Ürünlerde Cayma Hakkının Kullanılması Yönetmelik Gereğince Mümkün Değildir. 

ALICI’nın İsteği veya  Açıkça Kişisel İhtiyaçları Doğrultusunda Hazırlanan ve Geri Gönderilmeye Müsait Olmayan, İç Giyim Alt ve Üst Parçaları, Mayo ve Bikini Altları ve Üstleri,  Tek Kullanımlık Ürünler, Kozmetik, Makyaj Malzemeleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Abonelik Sözleşmesi Kapsamında Sağlananlar Dışında Gazete ve Dergi Gibi Süreli Yayınlara İlişkin Ürünler , Çabuk Bozulma Tehlikesi Olan veya Son Kullanma Tarihi Geçme İhtimali Olan Ürünler İçin Cayma Hakkı Kullanılması Yönetmelik Gereğince Mümkün Değildir,

Her Türlü Yazılım ve Programlar, Blu-ray, DVD, VCD, CD ve Kasetler, Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri ( Toner, Kartuş, Şerit vb)  Ürünlerinde Cayma Hakkının Kullanılması, Ürünün Ambalajının Açılmamış, Bozulmamış ve Ürünün Kullanılmamış Olması Şartına Bağlıdır.  Bu Taktirde Nakliye Giderleri Alıcıya  Aittir. 

Ayrıca Cayma Hakkı Süresi Sona Ermeden Önce, Tüketicinin Onayı ile İfasına Başlanan Hizmetlere İlişkin Cayma Hakkının Kullanılması da Yönetmelik Gereği Mümkün Değildir,


13.  TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI :

ALICI, Kredi Kartı ile Yapmış Olduğu Ödeme İşlemlerinde Temerrüde Düşmesi Halinde Kart Sahibi Bankanın Kendisi ile Yapmış Olduğu Kredi Kartı Sözleşmesi Çerçevesinde Faiz Ödeyecek ve Bankaya Karşı Sorumlu Olacağını Kabul, Beyan, Taahhüt Eder. Bu Durumda İlgili Banka Hukuki Yollara Başvurabilir; Doğacak Masrafları ve Vekâlet Ücretini ALICI’dan Talep Edebilir ve Her Koşulda ALICI’nın Borcundan Dolayı Temerrüde Düşmesi Halinde, ALICI, Borcun Gecikmeli İfasından Dolayı SATICI’nın Uğradığı Zarar ve Ziyanını Ödeyeceğini Kabul, Beyan ve Taahhüt Eder


14. YETKİLİ MAHKEME :


İşbu Sözleşmeden Kaynaklanabilecek İhtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca İlan Edilen Değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI ve SATICI’nın Yerleşim Yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi Bulunamayan Yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Yetkilidir.

PARASAL SINIRA İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIDADIR : 

01/01/2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere, 2017 Yılı İçin Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Değeri :

a) 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirasının Altında Bulunan Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde 2.400 (İki Bin Dört Yüz) Türk Lirası ile 3.610 (Üç Bin Altı Yüz On) Türk Lirası Arasındaki Uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri Görevli Kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme Ticari Amaçlarla Yapılmaktadır.15. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI :


Sözleşme Hükümleri Her İki Tarafı da Bağlayan Hükümler İçermekte Olup, Bir Tarafın Sözleşme Hükümlerine Uymaması, Diğer Tarafın Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmamaktadır.


16. SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI :

Bu Sözleşme, Müşterinin SATICI'ya Ait satis@ticaretsokagi.com Alan Adlı İnternet Sitesinden Elektronik Ortamda Siparişini Tamamlaması ile Başlar.


17. YÜRÜRLÜLÜK :

ALICI, Site Üzerinden Verdiği Siparişe Ait Ödemeyi Gerçekleştirdiğinde İşbu Sözleşmenin Tüm Şartlarını Kabul Etmiş Sayılır. SATICI, Siparişin Gerçekleşmesi Öncesinde İşbu Sözleşmenin Sitede ALICI Tarafından Okunup Kabul Edildiğine Dair Onay Alacak Şekilde Gerekli Yazılımsal Düzenlemeleri Yapmakla Yükümlüdür.
 

SATICI :

ALICI :

TARİH :